PLAN International Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng trẻ em và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Huế tới năm 2021
Publish date 25/06/2018 | 11:35  | View Count: 835

(TBTCO) - Tình trạng thải loại công nhân lao động độ tuổi trên 35 ngày càng diễn ra phổ biến, đặc biệt là nữ công nhân. Sau khi bị sa thải, khoảng 43,1% công nhân lao động làm công việc tự do và hầu hết đều không tìm được việc làm ổn định.

Subject

ggeaa

ffty