Điểm vui chơi an toàn tại cộng đồng cho trẻ em nhỏ
Publish date 25/06/2018 | 09:24  | View Count: 473

Vào ngày 11 tháng 6, Tổ chức Plan International Việt Nam phối hợp với Hội LHPN huyện Đông Anh đã tổ chức lễra mắt điểm vui chơi an toàn, thân thiện và bình đẳng tại thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh

Subject

ggeaa

ffty